ЗАТВЕРДЖЕНО

Народним волевиявленням
№ НВ-010614/1 від 01.06.2014 р.

 

Присяга народного захисника

 

Я, людина народу України

 

виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку зі спробою ворожих сил узурпувати державну владу, вчинити державний переворот і спровокувати громадянську війну,

усвідомлюючи, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, є спільною справою всіх громадян України незалежно від статі, політичних, релігійних чи інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, освіти, роду занять та інших ознак,

розуміючи, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова унітарна держава з республіканською формою правління (республіка), суверенітет якої поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною,

визнаючи, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні,

прагнучи жити в могутній державі, мати міцне громадянське суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій, безпеку і злагоду в Україні, створити усі умови для благополуччя і процвітання всіх українців, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина на території України сьогодні та в майбутньому,

керуючись статтями 1-3, 5, 8, 17, 27, 55, 69 Основного Закону України, абзацом другим пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 4-рп від 19 квітня 2001 року,

 

 

присягаю:

 

1.    неухильно додержуватись Основного Закону України – Конституції України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 року та законів України з урахуванням принципу верховенства права;

2.    сумлінно виконувати добровільно взяті на себе обов’язки щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, захисту життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;

3.    бути вірним Українському народові і ніколи його не зраджувати.

 

Якщо я порушу цю присягу, прошу покарати мене зі всією суворістю закону і звичаєвого права.