Народ України

 

НАРОДНЕ  ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

 

Про початок захисту суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки,

захисту життя і здоров’я людей від протиправних посягань
 

01 червня 2014 року                           № НВ-010614/1

Ми, народ України – колективний суб’єкт права і єдине джерело влади в Україні, – люди, які набули громадянство України в порядку, передбаченому законами України та (або) міжнародними договорами України,

виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку зі спробою ворожих сил узурпувати державну владу, вчинити державний переворот і спровокувати громадянську війну,

усвідомлюючи, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, є спільною справою всіх громадян України незалежно від статі, політичних, релігійних чи інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, освіти, роду занять та інших ознак,

розуміючи, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова унітарна держава з республіканською формою правління (республіка), суверенітет якої поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною,

визнаючи, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні,

прагнучи жити в могутній суверенній державі, мати міцне громадянське суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій, безпеку і злагоду в Україні, створити усі умови для благополуччя і процвітання всіх українців, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина на території України сьогодні та в майбутньому,

керуючись статтями 1-3, 5, 8, 17, 27, 55, 69 Основного Закону України, абзацом другим пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 4-рп від 19 квітня 2001 року.

 

волевиявляємося:

 

1.    приступити до захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки відповідно до положень частини першої статті 17 Основного Закону України;

2.    приступити до захисту життя і здоров’я людей від протиправних посягань відповідно до положень частини третьої статті 27 Основного Закону України;

3.    з метою реалізації пунктів 1 та 2 цього Волевиявлення створити народні дружини по всій території України відповідно до положень статті 69 Основного Закону України;

4.    затвердити текст Положення про народні дружини України, що додається;

5.    затвердити текст Присяги народного захисника, що додається;

6.    затвердити зразок посвідчення народного захисника, що додається.

 

Народне волевиявлення є обов’язковим до виконання на всій території України, остаточним і не може бути оскаржене.