Протокол №01-У (установчий). Утворення Хмельницької міської ради Час публікації: 2021-02-24 17:04:55

Короткий опис
Протокол №01-У установчих зборів територіальної громади міста Хмельницький, на яких було утворено орган місцевого самоврядування Хмельницька міська рада.
save Завантажити

pdfЗавантажити PDF

docxЗавантажити DOCX

refВеб-версія

ПРОТОКОЛ Зборів жителів № 01-У, що проживають в Хмельницькій області,

Збори проводяться – «21»10 2020 р.

за адресою – м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А.

Збори громадян Українського народу за місцем проживання є здійсненням права на місцеве самоврядування, що відповідає Декларації прав народів 1976 року та визнається і гарантується Конституцією України в Ст.7, 39, 69 та 140.

Ми, громадяни Українського народу, що є присутні на Зборах, визнаємо дію Конституції України 1996 року і в своїй діяльності не відходимо від її положень. Всі рішення, що приймаються нашими Зборами жителів не виходять за межи адміністративної території нашого Осередку – населеної території, на якій жителі реалізують своє право на місцеве самоврядування – і не можуть бути тлумаченні проти Конституції України 1996 року.

Ми, громадяни Українського народу, що є присутні на Зборах, визнаємо дію статей 140-146 Конституції України 1996 року і визнаємо, що Збори жителів нашого Осередку можуть створювати органи самоорганізації населення та органи місцевого самоврядування, ліквідовувати органи УРСР, конституція якої припинила чинність 28 червня 1996 р. Ст.2 Закону України «Про прийняття Конституції України».

Також Збори жителів нашого Осередку залишають за собою право надавати оцінку діяльності нашої територіальної громади, об’єднань територіальних громад України будь якого рівня, органів місцевого самоврядування та органів державної влади України, в тому обсязі, що стосується життя громадян нашого Осередку.

Для організації ефективного самоврядування ми, громадяни українського народу, власною ініціативою утворюємо орган місцевого самоврядування «Хмельницька міська рада» та обираємо Перший склад органу місцевого самоврядування з громадян українського народу, що присутні на цих Зборах та є жителями нашого Осередку.

Збори проводяться за ініціативою жителя нашого Осередку Віктора Вікарчука, який і бере на себе зобов’язання Голови Зборів.

За рекомендацією Голови Зборів зобов’язання Секретаря Зборів доручені жителю м. Дніпро Анатолію Балахніну.

На Збори винесені наступні питання місцевого значення:

1. Доповідь про правовий стан органів, що заявляють себе органами держави Україна та діють в межах нашого Осередку.

Доповідачі – В. Нестерук, А. Балахнін, В. Вікарчук.

Регламент 15-20 хвилин разом.

За фактом доповіді на голосування ставиться питання про визнання задовільною або незадовільною роботу органів УРСР в якості органів держави Україна.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Визнали роботу органів УРСР задовільною 0 жителів.

Визнали роботу органів УРСР незадовільною 17 жителів.

Прийнято рішення Зборів визнати роботу органів УРСР на території Осередку незадовільною.

2. Для ефективного самостійного вирішення питань місцевого значення Збори ставлять на голосування питання про утворення органу місцевого самоврядування (органу МС) «Хмельницька міська рада».

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» утворення органу МС 17 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» утворення органу МС 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів утворити орган місцевого самоврядування (далі в тексті цього Протоколу – Рада) на території Осередку «Хмельницька міська рада».

3. На виконання Ст.1КУ «Україна є суверенна… держава…» Збори ставлять на голосування питання про ліквідацію органу УРСР, який до сьогодні діяв під назвою «Хмельницька міська рада» на підставі припинення чинності Конституції УРСР 1978 року, відповідно до якої цей орган УРСР був сформований.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» ліквідацію органу УРСР 18 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» ліквідації органу УРСР 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів ліквідувати орган УРСР «Хмельницька міська рада» на території Осередку.

4. Для здійснення місцевого самоврядування на території Осередку посередництвом органу місцевого самоврядування Збори ставлять на голосування питання про проведення перших виборів до Ради.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» проведення виборів 18 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» проведення виборів 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів провести перші вибори до Ради.

5. Для формування першого скликання Ради Збори ставлять на голосування питання про обрання депутатами присутніх на Зборах жителів Осередку, які висловили відповідальне бажання стати першими депутатами Ради.

До першого скликання Ради внесені кандидати: Валерій Геннадійович Тесленко, Денис Замазкін, Олена Михайлівна Роля, Ольга Іванівна Уграк, Павло Білецький, Тетяня Леонідівна Москалюк, Валентина Федорівна Гоменюк, Володимир Оліщук, Тетяня Духовська, Ірина Захарчук.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» перше скликання Ради 17 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» першого скликання Ради 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів прийняти кандидатів до першого скликання Ради з наданням кандидатам повноважень депутатів органу МС.

6. Для початку функціонування Ради з числа обраних депутатів першого скликання ставиться на голосування депутатів питання про обрання голови Ради.

На голову Ради подані кандидатури з числа депутатів Ради:

Павло Павлович Білецький.

Головою Лічильної комісії призначено Секретаря Зборів.

Голова Лічильної комісії оголошує голосування за кандидатів по черзі та рахує голоси.

По завершенню голосування Голова Лічильної комісії вносить результати до Протоколу Зборів та об’являє результати Зборам:

За кандидата Павло Білецький проголосували 9 жителів.

За результатами голосування депутатів першого скликання органу МС Першим Головою Ради обрано Павла Павловича Білецького.

7. За фактом формування першого скликання Ради та обрання Першого Голови ради ставиться на голосування Зборами питання про надання Раді повноважень для здійснення місцевого самоврядування на території нашого Осередку і до меж з сусідніми Осередками.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» надання повноважень 18 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» надання повноважень 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів надати Раді повноваження здійснювати місцеве самоврядування на території нашого Осередку і до меж з сусідніми Осередками.

8. На виконання рішення Зборів про ліквідацію органів УРСР в межах Осередку ставиться на голосування питання про утворення Ліквідаційної комісії (ЛК) з підпорядкуванням Раді та надання їй повноважень на ефективну ліквідацію органів держави УРСР, що продовжують діяти або діяли на території нашого Осередку.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» утворення ЛК 17 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» утворення ЛК 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів про утворення Ліквідаційної комісії з підпорядкуванням Раді та надання їй повноважень на ефективну ліквідацію органів держави УРСР, що продовжують діяти або діяли на території Осередку.

9. На виконання рішення Зборів про ліквідацію органів УРСР в межах Осередку ставиться на голосування питання про ліквідацію «Виконавчого комітету Хмельницької міської ради» (Виконкому) на підставі припинення чинності Конституції УРСР 1978 року та передання справи про ліквідацію Ліквідаційній комісії (ЛК) нашої Ради.

Всього зареєстровано жителів Осередку 18 жителів.

Проголосували «ЗА» ліквідацію «Виконкому» 17 жителів.

Проголосували «ПРОТИ» ліквідації «Виконкому» 0 жителів.

Прийнято рішення Зборів про ліквідацію «Виконкому» та передання справи про ліквідацію Ліквідаційній комісії (ЛК) нашої Ради.

Голова Зборів Протокол на 6 аркушах підписав Віктор Вікарчук.

Секретар Зборів Протокол на 6 аркушах підписав А. Балахнін.

Присутні жителі Осередку, що засвідчили Протокол Зборів:

 • м. Харків, Валерій Нестерук,
 • людина Людмила Василівна Деркач,
 • Олена Черкасова,
 • Валентина Василівна Охоцька,
 • Інна Степанівна Демчишина,
 • Олег Олександрович Яковлєв,
 • Віктор Олександрович Мазур,
 • Людмила Юліанівна Бурбас.

Перший Голова Ради з Протоколом Зборів ознайомлений, повноваження на здійснення місцевого самоврядування отримав та виконувати відповідні обов’язки розпочав, що і засвідчено його підписом:

Павло Павлович Білецький «21» 10 2020 р.

Депутати Першого скликання Ради з Протоколом Зборів ознайомлені, повноваження на здійснення місцевого самоврядування отримали та виконувати відповідні обов’язки розпочали, що і засвідчено їх підписами:

 • Валерій Геннадійович Тесленко «21» 10 2020 р.
 • Тетяня Леонідівна Москалюк «21» 10 2020 р.
 • Денис Сергійович Замазкін «21» 10 2020 р.
 • Тетяня Миколаївна Духовська «21» 10 2020 р.
 • Валентина Федорівна Гоменюк «21» 10 2020 р.
 • Ірина Олександрівна Захарчук «21» 10 2020 р.
 • Олена Михайлівна Роля «21» 10 2020 р.
 • Ольга Іванівна Уграк «21» 10 2020 р.
 • Володимир Аламович Оліщук «21» 10 2020 р.

Протокол Зборів складено в двох екземплярах, що мають однакове значення.

Один екземпляр Протоколу Зборів надається Першому Голові Ради для підтвердження його повноважень.

Сторінка 1

Сторінка 2

Сторінка 3

Сторінка 4

Сторінка 5

Сторінка 6

Дивіться також